Welkom op de website van Hanneke Boersema - Uitvaartverzorging

Hanneke Boersema verzorgt al sinds vele jaren uitvaarten in het Westerkwartier en daarbuiten. Er zijn grote veranderingen gaande op het gebied van de uitvaartverzorging. Enerzijds zie je hele grote begrafenisondernemingen ontstaan die standaardpakketten aanbieden. Anderzijds hoor ik juist een sterk toenemende vraag naar heel persoonlijke uitvaarten waarbij de eigenheid van de overledene centraal staat.

Niemand is standaard of een nummer. Bij ons staat juist het persoonlijke contact met de nabestaanden in de vaak moeilijke en emotionele periode rondom het overlijden centraal. Alleen als je je bij mensen betrokken voelt, is het mogelijk je goed in te leven in datgene wat iemand echt wil en echt belangrijk vindt. Vooral datgene wat iemand uniek maakt kan dan goed bij een begrafenis of crematie naar voren komen. Het is de kunst juist de eigenheid en dat unieke van de overleden dierbare voor het voetlicht te brengen.