Nazorg


In de periode na een overlijden komen naasten normaal gesproken in een rouwproces terecht. Dit kan in lichte mate maar ook in heel heftige mate worden gevoeld. Soms is er meteen naar het overlijden een shockfase. Er kan sprake zijn van ontkenning maar ook boosheid over de dood van een geliefd persoon. De machteloosheid is vaak moeilijk te verdragen. Daarna volgt vaak een sombere fase. Iemand mist de overledene en voelt de leegte die achterblijft. Depressieve gevoelens en onduidelijke lichamelijke klachten komen veel voor. Hierna volgt meestal de fase van berusting en pakt iemand zijn of haar leven langzamerhand weer op.

Het doormaken van een rouwproces is normaal. Het kan weken maar ook jaren duren. De bovengenoemde fases kunnen in een andere volgorde optreden of meer door elkaar lopen. Een rouwproces kan ook verstoord verlopen. Iemand kan bijvoorbeeld een ernstige depressie ontwikkelen. Dan is het nodig contact met de huisarts op te nemen.

In de periode na een overlijden kom ik of één van mijn medewerkers desgewenst nog eens bij u op bezoek. Er wordt gesproken over hoe het met iemand gaat en hoe de uitvaart is beleefd. Ook komen praktische zaken aan de orde zoals het sturen van dankbetuigingkaartjes of bidprentjes. Ook kunt u hulp krijgen bij het uitzoeken van een geschikte grafsteen.


Na een crematie breng ik, als iemand dat wil soms de urn met de as van de overledene. Tegenwoordig zijn hier veel verschillende mogelijkheden voor. Het kan verstrooid worden, bijgezet in een graf of in een urnenmuur.

Als ik mensen veel later tegenkom, zie ik nogal eens dat iemand goede herinneringen heeft aan een naar wens verlopen uitvaart en het persoonlijke contact in die korte maar heftige periode. Het overlijden van een geliefde blijft nogal eens een open wond waar iemand mee moet en heeft leren leven. Maar ook zie ik vaak dat er een positieve kant is ontstaan. Een goed verlopen uitvaart heeft dan in belangrijke mate bijgedragen aan een moeilijk maar goed verlopen rouwproces. Iemand heeft dan door het verlies ook een persoonlijke groei en emotionele verdieping ontwikkeld waardoor hij of zij anders in het leven staat.